Bilder från 2016

Mässan

Kurser

Modevisning

Festmiddag

Tävlingsbidrag Säg det i toner

Avtryck Intryck Uttryck – Gruppen ”Konstkvilt”

Tanter – Ulva Ugerup

 Rododendron – Sofie Eres