Bilder från 2018

Textila utställningen

Margret Säterhall

Marie Hellbergh

Christl Richter Frohm

Jana Sterborova

Brenda Wroe

Tävlingsbidrag Linjespel
Traditionell kvilt

Modern kvilt

Art kvilt

Kurser

Mässan

Festmiddag