Textila utställningen

”Spännvidd och linjespel”

Här möter du spännande Quilt-konstnärer

Margret Säterhall, Frösön (läs mer)

Marie Hellbergh, Lidköping (läs mer)

                                           

Christl Richter Frohm, Uppsala (läs mer)

Brenda Wroe, England (läs mer)

Jana Sterbova, Prag (läs mer)